Servicii Juridice

Servicii de Consultanța in afaceri


Daca puneti bazele unei afaceri sau va reorganizati societatea, daca incheiati tranzactii in valoare de milioane de dolari si investiti banii partenerilor de afaceri, trebuie sa stiti, indiferent din ce pozitie actionati – director, creditor, actionar – cand nu trebuie sa cedati si la ce puteti renunta. Trebuie sa mentineti relatiile cu piata de capital, cu oamenii si sa fiti la curent cu ultimele informatii. Totul se rezuma la forta si gradul de determinare. Nu puteti intra intr-o afacere in lipsa acestora. Cand lucrati cu Pacrol s.r.l. beneficiati de forta noastra. Obiectivul dumneavoastra este valoarea pentru actionari. Noi va putem ajuta sa claditi o structura eficienta pentru a va atinge obiectivul.
Consilierii nostri lucreaza in stransa colaborare cu clientii pentru a aborda problemele legate de tranzactii si restructurare, performanta si tehnologie, risc si conformitate. Echipa noastra isi combina cunostintele si specializarile pentru a oferi recomandari obiective care va vor ajuta sa mentineti si sa adaugati valoare.

Consideram ca orice companie, indiferent de complexitatea structurii sau domeniul sau specific de activitate, se confrunta cu trei mari provocari: dezvoltarea, guvernanta si performanta. Forta noastra a provenit intotdeauna de la specialistii de varf de care beneficiem. La profesionalismul lor noi am adaugat o abordare multidisciplinara. In locul unei specializari singulare, am incurajat abordarea integrata in alte domenii pentru a privi fiecare misiune dintr-o perspectiva mai larga si comerciala. Am realizat acest lucru prin intercorelarea serviciilor noastre. Nimic nu este analizat in mod izolat, ci din perspectiva contributiei fiecarei activitati la dezvoltarea generala a companiei, ceea ce inseamna ca clientii Pacrol s.r.l. obtin o imagine cuprinzatoare a organizatiei lor si nu una fragmentata. Intotdeauna incercam sa intelegem activitatea si afacerea dumneavoastra si abordam acele aspecte care sunt realmente esentiale pentru bunul mers al companiei.

Asistența fiscala


In prezent taxele au devenit o problema din ce in ce mai importanta pentru societati. Organizatiile de toate marimile sunt mai expuse noilor modificari in materie fiscala, nu doar la nivel local, dar si la nivel global. Printr-o abordare unitara la nivel mondial care ia in considerare si intentiile de dezvoltare ale societatii dumneavoastra, va putem oferi servicii cu valoare adaugata. Prin experienta noastra in fiscalitate, precum si prin aptitudinile si cunostintele solide pe fiecare industrie in parte, va vom ajuta sa va pastrati competitivi dar si sa va indepliniti obligatiile de declarare prevazute de legislatie.
Pacrol s.r.l. ofera o gama de servicii fiscale care sunt concepute pentru a asigura clientilor un management eficient al impozitelor si taxelor. Avand in vedere ca situatia economica actuala prezinta multe provocari, afacerea dumneavoastra merita o consiliere fiscala de inalta calitate. Pacrol s.r.l. are obligatia sa ofere acest lucru.

Serviciile specializate din cadrul diviziei de consultanta pentru management sunt concentrate asupra modului in care clientii nostri intentioneaza sa isi desfasoare afacerea intr-un mediu de afaceri, de reglementare si administrare care evolueaza rapid.
Modelul nostru pentru intreprinderi ofera o solutie integrata prin utilizarea unor metodologii si instrumente aplicate in mod consecvent, furnizate de practicienii nostri experimentati in domeniu. Noi ne asistam clientii concentrandu-ne asupra zonelor de afaceri care privesc nu doar beneficiile pe termen scurt dar si valoarea cumulata pe termen lung.

Pentru orice afacere este fundamentala tehnologia care sprijina modele de afaceri si procesele - abordarea noastra pragmatica acopera atat beneficiile solutiilor software cat si economia retelei.

Drept societar, drept comercial


Pacrol s.r.l. pune la dispoziție o gama larga de servicii in domeniul dreptului societar și comercial. In acest sens, putem oferi, insa fara a ne limita la, urmatoarele servicii juridice:
Inființare de societați comerciale in Republica Moldova Restructurarea societaților comerciale- persoane juridice rezidente existente Redactarea, negocierea, asistarea clientului la semnare și modificarea ulterioara a contractelor comerciale interne și internaționale precum:
 • Contracte de vanzare-cumparare, inclusiv contracte redactate in baza Convenției Națiunilor Unite privind Vanzarea Internaționala de Marfuri (CISG 1980) și cu respectarea Regulilor INCOTERMS 2000 ale Camerei Internaționale de Comerț ICC Paris
 • Contracte de inchiriere
 • Contracte de antrepriza inclusiv contracte pentru proiecte "la cheie" in domeniul construcțiilor de cladiri rezidențiale, cladiri de birouri și industriale, linii de producție și uzine electrice
 • Contracte de credit
 • Contracte de imprumut
 • Contracte de ipoteca, gaj și garanție reala mobiliara
 • Contracte de cesiune
 • Contracte de mandat
 • Contracte de publicitate
 • Contracte de leasing
 • Contracte de sponsorizare
 • Contracte de joint-venture
 • Contracte de franciza
 • Contracte de agenție
 • Contracte de distribuție
 • Contracte de asigurare
 • Contracte de marketing
Redactarea, negocierea, asistarea clientului la semnare și modificarea ulterioara a tranzacțiilor comerciale interne și internaționale complexe incheiate in vederea: Dezvoltarii de proiecte imobiliare
Dezvoltari de proiecte industriale in special in domeniul energetic și petrolier
Incheierii pe cale amiabila a litigiilor de mare anvergura
Urmarirea procedurilor de licitații publice organizate de statul Republica Moldova și pregatirea, impreuna cu clienții, a dosarelor de participare la aceste licitații Pentru societațile comerciale persoane juridice rezidente - consultanța permanenta privind activitatea economica a acestora Asistarea clienților in toate etapele procedurilor de mediere interna și internaționala

Drept civil și imobiliar


In domeniul dreptului civil și imobiliar, consilierii Pacrol s.r.l. va pot asista cu privire la urmatoarele operațiuni juridice:
Redactarea, negocierea, asistarea clientului la semnare și modificarea ulterioara a contractelor civile precum:
 • Contracte de vanzare-cumparare a bunurilor mobile și imobile inclusiv asistarea clienților in procesul de achiziție a terenurilor pentru proiectele de anvergura in domeniul rezidențial, cladiri de birouri sau industriale
 • Contracte de credit bancar pentru achiziția de imobile terenuri sau construcții
 • Contracte de ipoteca, gaj și garanție reala mobiliara
 • Contracte de donație
 • Contracte de mandat
 • Contracte de locațiune inclusiv contracte de inchiriere a locuinței
 • Contracte de arendare
 • Contracte de imprumut inclusiv contracte de comodat
 • Contracte de depozit
 • Contracte de renta viagera și contracte de intreținere
 • Redactarea de testamente
 • Asistare pentru dezbaterea succesiunii fie in cadrul procedurii succesorale notariale, fie in instanța de judecata
 • Inființarea de asociații și fundații in Republica Moldova
 • Restructurarea asociațiilor și fundațiilor persoane juridice rezidente
 • Asistarea clienților in toate etapele procedurilor de mediere interna și internaționala

Drept bancar, financiar și al asigurărilor


În domeniul dreptului bancar, financiar și al asigurărilor, consilierii Pacrol s.r.l. oferă servicii juridice precum:

 • Asistență în procesul de negociere și contractare a creditelor bancare pentru investiții în proiecte de dezvoltare imobiliară
 • Asistență în procesul de emitere, modificare, executare și stingere a garanțiilor bancare
 • Asistență în procesul de negociere și contractare a asigurărilor pentru diverse proiecte de investiții
 • Consultanță privind aspectele generale de drept fiscal și financiar
 • Optimizarea soluțiilor fiscale

Dreptul Muncii


Serviciile juridice puse la dispoziţie de consilierii Pacrol s.r.l. în domeniul dreptului muncii cuprind următoarele:

 • Redactare, negociere, asistarea clientului la semnare şi modificarea ulterioară a contractelor în domeniul dreptului muncii precum:
 • Contracte individuale de muncă
 • Contracte colective de muncă
 • Contracte de management
 • Convenţii civile
 • Contracte de prestări servicii
 • Consilierii Pacrol s.r.l. pot asista clienții cetățeni străini în vederea obținerii permisului de ședere și a autorizației de muncă în Republica Moldova. În acest sens, putem oferi servicii complete de asistare și reprezentare în fața tuturor autorităților competente din țară.

  -Litigii în instanțele de drept comun:
  Consilierii Pacrol s.r.l. în colaborare cu avocați specializați în diverse domenii oferă servicii juridice de asistare și reprezentare în litigii soluționate de instanțele competente de toate gradele (judecătorii, Curtea de Apel, Curtea Supremă de Justiție) în domenii precum:
 • Drept societar și comercial
 • Drept civil și imobiliar
 • Dreptul familiei
 • Drept al afacerilor


Servicii de Administrare Delegată a Afacerilor

Investiţiile pe pieţe noi sau extinderea activităţii pe aceeaşi piaţă pot crea, pe lângă beneficiile inerente, şi o serie de probleme organizatorice. Aceste activităţi comerciale necesită, în plus faţă de o afacere bine pusă la punct, şi o cunoaştere a modului de funcţionare practică a pieţei pe care se intră precum şi a legislaţiei şi autorităţilor care o guvernează.


Recunoscând aceste necesităţi şi venind în întâmpinarea lor, Pacrol s.r.l. pune la dispoziţia clienţilor săi serviciile de administrare delegată a afacerilor. Aceste servicii de administrare diferă în funcţie de activitatea care este administrată:


 • Servicii de administrare delegată a societăţilor comerciale
 • Servicii de administrare delegată a activelor unor persoane fizice sau ale altor entităţi

Servicii de administrare delegată a societăţilor comerciale

Pentru investitorii cu experienţă internaţională este incontestabilă importanţa implicării serviciilor de consultanţă juridică în activitatea societăţilor comerciale. Uneori însă, este necesară o implicare directă a avocaţilor în activitatea de administrare a societăţilor comerciale. Implicarea consilierilor companiei în administrarea societăţilor comerciale conferă o serie de avantaje evidente, printre care: permanentă expertiză de specialitate; siguranţă şi încredere conferite de implicarea unui terţ în activitatea societăţii şi în supervizarea asociaților; confidenţialitate; etc.


Serviciile de administrare delegată a afacerilor sunt puse la dispoziţia clienţilor noştri în baza unui contract de mandat remunerat prin care se detaliază puterile şi limitele atribuţiilor mandatului conferit de către client. Serviciile de administrare delegată a societăţilor comerciale cuprind o gamă largă de servicii, clienţii noştri având posibilitatea de a alege serviciile strict necesare lor, limitând astfel puterile conferite consilierilor juridici.


Serviciile de administrare delegată a societăţilor comerciale cuprind următoarele:

 • Asistare şi reprezentare în faţa autorităţilor statale centrale şi locale
 • Asistare şi reprezentare în faţa furnizorilor şi a clienţilor:
 • Analiza contractelor existente pentru a determina dacă şi ce acţiuni sunt necesar a fi întreprinse la momentul contractării serviciilor de administrare delegată, în cazul societăţilor comerciale existente
 • Participare, asistenţă sau reprezentare a clienţilor în întâlnirile de afaceri ale acestora
 • Negocierea contractelor clienţilor şi semnarea lor în numele şi pe seama clienţilor
 • Urmărirea bunei executări a contractelor încheiate în scopul prevenirii situaţiilor conflictuale şi al luării de măsuri energice din timp
 • Verificarea permanentă a situaţiei plăţilor şi încasărilor:
 • Verificarea sumelor datorate de client către terţi şi a termenelor scadente pentru plată
 • Semnarea în numele şi pe seama clientului a plăţilor datorate de acesta către terţi, precum şi reprezentarea clientului în relaţiile acestuia cu băncile la care are conturi deschise
 • Verificarea sumelor datorate de terţi către client şi a termenelor scadente pentru plată
 • Efectuarea corespondenţei în numele şi pe seama clientului şi cu aprobarea prealabilă a acestuia

La contractarea serviciilor de administrare delegată a societăţilor comerciale clienţii primesc săptămânal rapoarte de activitate în care sunt detaliate toate activităţile desfăşurate de consilierii noştri în cadrul acestor servicii.


Servicii de administrare delegată a activelor unor persoane fizice sau ale altor entităţi

În urma promovării diferitelor acţiuni pentru recuperarea imobilelor sau a altor active ori în urma dezbaterii unor succesiuni, anumite persoane fizice sau alte entităţi pot dobândi bunuri de valoare. Consilierii Pacrol s.r.l. pot pune la dispoziţia unor astfel de clienţi serviciile de administrare a acestor active. Aceste servicii sunt adaptate clienţilor care nu au reşedinţa în Republica Moldova şi care necesită o supraveghere atentă a bunurilor aflate în proprietatea lor. Prin aceste servicii consilierii noştri îndeplinesc următoarele activităţi:

 • Verifică valabilitatea titlurilor de proprietate sau a documentelor care atestă drepturile clientului asupra bunurilor administrate în scopul asigurării rezervării acestor drepturi
 • Asigură punerea în valoare a bunurilor administrate prin încheierea de contracte de închiriere, prestări servicii, etc. cu privire la aceste bunuri
 • Asigură buna utilizare a acestor bunuri de către terţi şi plata, acolo unde se percepe, a sumelor datorate de aceşti terţi pentru utilizarea bunurilor în discuţie
 • Asigură achitarea la termen a tuturor obligaţiilor de plată cu privire la bunurile administrate
 • În baza mandatului special conferit de client, consilierii Pacrol s.r.l., vând bunurile administrate şi/sau cumpără alte bunuri noi în numele şi pe seama clientului

Servicii de căutare şi evaluare de parteneri şi consultanţi


Pacrol s.r.l. oferă, în cadrul serviciilor fiduciare, şi servicii de căutare şi evaluare a partenerilor de afaceri. Prin aceste servicii evaluăm, împreună cu clienţii, cerinţele şi necesităţile acestora în legătură cu posibilii parteneri de afaceri. Astfel:

 • Evaluăm afacerea pe care clienții intenţionează să o desfăşoare
 • Utilizăm experienţa şi contactele profesionale de care dispunem pentru a întocmi o listă cu posibili parteneri de afaceri pentru clienţii noştri
 • Prezentăm clienţilor noştri lista de posibili parteneri împreună cu profilurile profesionale ale acestora în vederea alegerii de către clienţi a posibililor parteneri cu care doresc să intre în contact
 • Organizăm întâlniri de afaceri între clienţii noştri şi posibilii parteneri identificaţi împreună cu clienţii
 • Asistăm clienţii în negocierile cu posibilii parteneri şi întocmim actele juridice necesare concretizării relaţiilor de colaborare în funcţie de convenţia dintre clienţii noştri şi partenerii identificaţi

În cazul în care clienţii noştri şi-au identificat deja partenerii cu care sunt interesaţi să intre în relaţii comerciale, putem să oferim clienţilor servicii de verificare a stabilităţii financiare, experienţei comerciale şi capacităţilor tehnologice ale partenerilor identificaţi. Beneficiind de o reţea de parteneri proprii care oferă servicii de consultanţă specializată pentru afaceri, putem asigura clienţilor noştri contactul cu o serie de consultanţi fiscali şi financiari, consultanţi de mediu şi consultanţi pe probleme de imigrare.

Servicii de localizare sau de relocalizare a afacerilor


Schimbarea şi adaptarea permanentă constituie cheia dezvoltării afacerilor. Înţelegând aceste necesităţi Pacrol s.r.l. oferă clienţilor servicii de analiză specializată pentru localizarea sau relocalizarea afacerilor acestora. În prezentarea soluţiilor găsite consilierii noştri vor ţine cont de poziţia geografică, apropierea de principalele căi de comunicaţie, disponibilitatea utilităţilor, disponibilitatea şi pregătirea forţei de muncă precum şi nivelul salarizării în zona respectivă, etc.

Servicii de asigurare


Pacrol s.r.l. va poate acorda cele mai bune prețuri la asigurare. Nu veți regreta, daca va adresați pentru:


 • Asigurarea vieții
 • Asigurarea cheltuielilor medicale a persoanelor, care pleaca peste hotarele țarii
 • Asigurarea obligatorie auto
 • Asigurarea de la accidente
 • Carte Verde
 • Casco
 • Asigurarea bunurilor mobile și imobile
 • Asigurarea incarcaturilor in timpul transportarii
Pentru fiecare client, Pacrol s.r.l. va gasi cea mai potrivita soluție pentru asigurare, la cel mai atractiv preț.