Pacrol s.r.l.


Onorarii

Onorarii

Pacrol s.r.l. aplică o politică de onorarii flexibilă şi negociabilă întrucât considerăm că acestea trebuie să reflecte atât dimensiunea şi dificultatea proiectului sau speţei clientului cât şi volumul de muncă, timpul şi cunoştinţele utilizate de consilierii Pacrol s.r.l. în rezolvarea şi finalizarea proiectului sau speţei respective.

În acest sens, Pacrol s.r.l. propune clienţilor săi trei modalităţi distincte de achitare a serviciilor juridice:

  • Onorariu pentru proiect reprezentat de o sumă forfetară
  • Onorariu pentru oră
  • Onorariu pe bază de abonament lunar în care este inclus un număr de ore de servicii juridice agreat de client

Modalitatea de plata tip abonament

Avantaje
a) prețurile mici în comparație cu prețul pentru fiecare prestație juridică
b) se platește lunar, astfel incît vă puteti planifica cheltuielile
c) cheltuielile cu prestari servicii sunt deductibile in contabilitate
d) disponibilitate, promptitudine in rezolvarea tuturor problemelor
e) asigurînd prevenția juridică în derularea operațiunilor comerciale se evită eventuale situatii conflictuale si chiar litigii

Dezavantaje
a) există posibilitatea (foarte mică) de a nu avea nici o incidență juridică în luna respectivă
b) vă poate fi relativ greu să alocați niște resurse pentru probleme juridice